Nové oznamy

11.09.2011 13:45

V úvode školského roka 2011/2012 sme spustili novú službu - učiteľské stránky. Ich cieľom bude jednoduchou a modernou formou informovať žiakov aj rodičov. Učitelia môžu týmto spôsobom zadávať projekty, domáce úlohy, riešiť triednické veci. Na stránkach sa dajú veľmi jednoducho vytvoriť rôzne ankety, ktoré môžu poskytnúť jednoduchú spätnú väzbu učiteľom či škole. Celý projekt vznikol vďaka iniciatíve spoločnosti WEBNODE, ktorá poskytla školám bezplatne svoje služby.