Nové učiteľské stránky

11.09.2011 14:02

V školskom roku 2011/2012 sme pripravili novú službu na našom webe - učiteľské web stránky. Vďaka spoločnosti Webnode sme získali bezplatnú licenciu pre celú školu, všetkých učiteľov aj žiakov. Nové učiteľské stránky budú slúžiť na modernú komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi aj rodičmi. Učitelia na nich môžu zadávať úlohy, projekty či uverejňovať rôzne triednické oznamy. Veríme, že nová služby opäť skvalitní a zatraktívni náš školský web.